3D YAZICILARIN İMALAT SANAYİNDEKİ AVANTAJLARI


Son yılların çok fazla dikkat çeken 3D yazıcı teknolojisi, üretim sektöründe klasik makinelerin yerlerini almaya hazırlanıyor. 3D yazıcıların avantajlı özellikleri ile imalat sektörüne yaratacağı farklar birçok açıdan üretici tercihlerinin 3D yazıcılar lehine değişmesine neden oluyor.

Klasik üretim objenin şeklinin karmaşıklığı kadar maliyetlidir. 3D yazıcılar için karmaşıklık maliyeti etkileyen bir unsur değildir. 3D teknolojisi üretim maliyetlerine farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

Bir 3D yazıcı çok farklı şekilde üretim yapabilir. Konvansiyonel üretim araçlarına göre çok yönlüdür ve işleri geniş bir spektrumda gerçekleştirebilir. 3D yazıcı teknolojisi, mühendis eğitimi ve makinaların güncellenmesi işlerinden doğan masrafları büyük oranda ortadan kaldırır.

Klasik üretim tekniğinde üretim, montaj hattının omurgasında genel şeklini almaktadır. Bir üründe parça sayısı kadar maliyet ve zaman kaybı oluşur. Objelerin katmanlar halinde üretilmesi ise örneğin bir ayakkabının hem sentetik hem de tekstil olan bölümlerinin aynı anda üretmesi demektir. Bu da daha az montaj, tedarik ve emek maliyeti anlamına gelir.

Klasiküretimtekniğindeçeşitli tasarımda objelermeydana getirme kapasitesi, elimizdeki mevcut araçlar oranında sınırlıdır. Mesela, klasik ahşap torna tezgâhı,yalnızca yuvarlak objeler yapabilir. Kalıplama makinesi ise yalnızca kalıplara dökülen ve kalıptan çıkarılabilen nesneleri üretebilir. 3D yazıcı ise bu engellerin tamamını ortadan kaldırır ve çok geniş farklı tasarım imkânı sunar

Bir 3D yazıcıya iş emrinin çoğu bir tasarım dosyasından gelir. Aynı düzeyde karmaşık bir yapıya sahip nesnenin imalatında 3D yazıcı, püskürtmeli bir kalıp makinesinden çok daha az operatör müdahalesine ihtiyaç duyar.

3D yazıcılar klasik bir imalat makinesinden daha fazla üretim kapasitesine sahiptir. Mesela püskürtmeli bir kalıplama makinesi sadece objeleri belli oranda küçültebilir. Fakat3D yazıcılarobjeleri baskı yatağının müsaade ettiği ölçüde genişletebilir ya da küçültebilir.3D yazıcının yazdırma cihazı ayarlandığı orana göre serbestçe hareket ederek istenilen boyutta üretim yapabilir.

Çeşitli hammaddeleri tek bir ürün üzerinde bir araya getirmek klasik üretim makineleri için imkânsızdır. Klasiküretim makineleri, nesneleri parçalayarak, keserek veya kalıba dökerek çalıştığı için, bu işlemler birden fazla hammadde ile yapılamaz. Çok malzemeli 3D yazıcı teknolojisi geliştikçe, çeşitli malzemeleri harmanlayıp eş zamanlı üretim kapasitesini arttıracaktır.