Baxter ve Covidien Ürünleri Onno Medical’de


İnsan sağlığının korunması ve geri kazandırılması noktasında kritik bir katkı sağlaması nedeniyle tıbbi ürünler her zaman için önemini korumaktadır. Tıbbi ürünler konusunda faaliyet gösteren Baxter ve Covidien tıbbi ürünleri geliştirme ve üretim konusunda dünya lideri isimler olarak kabul edilmektedir. Covidien ve Baxter markalarının ürünlerine ülkemizde sektörünün öncü ismi Onno Medical aracılığıyla ulaşma imkanı vardır. Covidien ve Baxter markalarına ait ürünlerin sıklıkla tercih edilmesinin en önemli nedeni hasta sonuçlarının çok daha iyi noktalara taşınması amacıyla tasarlanmaları ve üretilmeleri olarak ifade edilebilir.

Covidien’in ürettiği ve dünyanın farklı ülkelerine dağıtımını gerçekleştirdiği cerrahi cihazlar ile sarf malzemeler metabolik cerrahi, fıtık tamiri, genel cerrahi, üroloji ile torasik ve spor cerrahisi de dahil olmak üzere çeşitli cerrahi dallarında uygulanan açık ve minimal invaziv işlemlerde kullanılmaktadır.

Baxter ise daha kişiselleştirilmiş, daha akıllı bakım sağlayan ve dönüşüm getiren yeniliklere imza atmaya odaklanan bir marka olma özelliğine sahiptir. Bu doğrultuda Baxter’ın çalışmalarının temelinde bakım verimliliğini sağlama, bakım sonuçlarını iyileştirme, ev, hastane ya da farklı ortamlarda bakıma erişim imkanılarını genişletme anlayışı vardır.

Özellikle genişletilmiş hemodiyaliz ve uzaktan hasta yönetimi tedavilerine Baxter markası tarafından çok ciddi düzeyde katkı sağlanmaktadır. Baxter’ın son derece geniş çeşitliliğe sahip temel sağlık ürünleri portföyünde akut ve kronik diyaliz tedavileri de dahil olmak kaydıyla steril IV solüsyonları, infüzyon sistemleri ve cihazları, inhale anestezikler, infüzyon sistemleri ve cihazları, jnerik enjekte edilebilir farmasötikler, parenteral beslenme tedavileri, cerrahi hemostat ve sızdırmazlık ürünleri gibi alternatifler bulunmaktadır.

Baxter’ın küresel ayak izi ile ürün ve hizmetlerinin kritik yapısı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimin genişletilmesi noktasında kilit bir role sahiptir. Baxter tarafından dünya çapında yürütülen çalışmalar hasta bakımının mümkün hale getiren yeni nesil sağlık hizmetlerindeki yenilikleri ilerletme amacıyla şirketin tıbbi atılımlardan oluşan zengin mirasını kaynak alır.

Diyaliz Nasıl Yapılır?

Böbrekler çeşitli nedenlere bağlı olarak fonksiyonlarını yerine getiremediği takdirde kan düzeyinde üre, fosfor, kreatinin ve potasyum gibi maddeler artar. Bu maddeler vücut için zararlıdır. Normal şartlarda vücuttan idrar yoluyla atılmalarına karşın kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda bu durum geçerli değildir. Bu yüzden hemodiyaliz yönteminden ve diyaliz makinesinden faydalanılır.

Hastanın kirli kanının diyaliz makinesine alındığı, temizlendiği ve yeniden hastaya verildiği işlem diyaliz olarak adlandırılır. Greft, fistül ya da kateter kullanılarak hastadan alınan kan diyaliz makinesinin içinde bulunan ve diyalizör denilen kılcal filtrelerden geçirilir. Böylece vücuttan uzaklaştırılması istenilen toksik maddeler, filtrelerin dış kısmındaki diyaliz sıvısına yani diyalizata karışarak kandan uzaklaştırılmış olur.

Filtreleme işleminden sonra kan, solüt ve sıvı içeriği açısından dengelenerek hastaya damar yoluyla verilmektedir. hemodiyalizin haftada kaç seans uygulanacağı, her bir seansın süresi, diyaliz prosedürü sırasında kullanılacak diyalizör ve diyalizat hastanın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir.

Diyaliz Nasıl Yapılır?

Hemodiyaliz kandaki zararlı maddeleri temizlemek ve vücuttaki eksik bazı tuzları tamamlamak için yapılır. İlk olarak diyalizör belirlenerek sterilize edilir. Sterilizasyon işlemi sırasında kullanılan maddelerin cihazdan uzaklaştırılması için işlemden önce cihazdan yaklaşık 2 litre serum fizyolojik geçirilir.

Hemodiyaliz için kateter, fistül ya da greft yöntemiyle damar yolu açılır. Damarlardaki kirli kanı almak ve hemodiyalizle temizlenen kanı dolaşım sistemine geri vermek için hastaya iki iğne yerleştirilir. Hastadan alınan ve diyaliz cihazına çekilen kandaki üre, fosfor, kreatinin ve potasyum gibi vücuttan atılması  gereken atık maddeler bu süreçte yapay bir filtre olan diyalizörden geçirilir. Kan, diyalizör olarak adlandırılan çok sayıda kılcal filtreden geçerken kandan filtrelenmesi gerekliliği bulunan zararlı maddeler kılcal filtreler dışındaki diyalizat sıvısına aktarılır ve kandan uzaklaştırılması sağlanır.

Bu işlemden sonra kan hastanın vücuduna geri verilir. Diğer bir deyişle iğne aracılığıyla toplardamardan alınan ve diyaliz makinesinden geçirilerek filtrelenen kan, kan dolaşımından uzaklaştırılması gereken maddelerin ayrıştırılmasının ardından damar yoluyla yeniden hastaya verilir. Bu işlemin tamamlanması için gereken süre yaklaşık 4 saattir.

Diyalizör Ürünlerinde Baxter Kalitesini Keşfedin

Baxter’ın REVACLEAR Diyalizör Teknolojisiyle üretilen diyalizörler modellerinde üç katlı membran bulunur. REVACLEAR, Albümin ve diğer benzer büyüklükteki moleküller gibi önemli proteinleri korurken diğer yandan üre gibi kritik üremik toksinleri uzaklaştırma amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Küçük moleküler ağırlıklı moleküllere ek olarak, REVACLEAR Diyalizör’ün zarı, Beta-2 Mikroglobulin’e benzer boyuttaki orta moleküllerin büyük bir kısmını ortadan kaldırma özelliğine sahiptir.  REVACLEAR Diyalizör buhar sterilizasyonu kullanmakta olup E-ışın veya EtO ile sterilize edilmesi söz konusu değildir. REVACLEAR, Baxter’ın bugüne kadar ürettiği en başarılı diyalizör olarak kabul edilmekte ve sürecin hem konforunu hem de verimliliğini maksimize etme konusunda önemli bir katkı sağlamaktadır.

Siz de Baxter, Covidien ve dünyaca ünlü diğer markaların ürünlerine en uygun fiyatlarla sahip olmak için Onno Medical ile iletişime geçebilirsiniz.