Müşteri Risk Yönetimi Nedir?


Müşteri Risk Yönetimi Nedir?

Müşteri risk yönetimi süreci, müşterinin hizmet verdiği sektör ve firmaya bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Risk yönetimi işletmelerin tamamı için kritik bir öneme sahiptir. Tedarik ve satışa dair tüm adımlar kusursuz bir işleyişe sahip olsa dahi tahsilat sekteye uğruyorsa kısa ve uzun vadede işletmenin finansal zarar görmemesi adına önlemler alınması gerekmektedir.

Risk yönetimi, müşteri risk yönetimi sürecini de kapsayan genel bir kavramdır. Commite of Sponsoring Organizastions tarafından belirlenen tanıma göre; şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlayarak riskleri, şirketin kurumsal risk alma profiline uygun yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması için makul derecede güvence sağlamak amacıyla oluşturulmuş; şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve diğer tüm çalışanları tarafından etkilenerek strateji belirlenmesinde kullanılan ve kurumun tamamında uygulanan sistematik sürece verilen addır.

Müşteri risk yönetimi, satın alma süreci sonrasında tahsilat sürecinde ortaya çıkabilecek riskleri kapsamaktadır. İşletmelerin tamamının finansal zarar görmemeleri adına işleyişlerine uygun önlemler almaları gerekmektedir. Bu noktada önemli olan risk durumu oluşmadan işleyişi kontrol altına alabilmek ve sürece müdahale edebilmektir.

Bilgiden Daha Fazlası müşteri risk yönetimi alanında profesyonel destek sunmakta ve bu alanla ilgili bilinmesi gerekenleri faydalı içerikler aracılığıyla kullanıcılara sunmaktadır.

Risk Türleri Nelerdir?

Risk türleri farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar:

Finansal Riskler

Finansal riskler arasında likidite riski, kur riski, faiz riski ve kredi riski bulunmaktadır.

Operasyonel Riskler

Operasyonel riskler şunlardır:

 • Ürün
 • Hizmet
 • Fiyatlama
 • Kapasite
 • İş durması
 • Performans yönetimi
 • Çalışan sağlığı ve iş güvenliği
 • Çevre sağlığı
 • Vergi
 • Yetki ve limit
 • Tedarik
 • Marka yönetimi

Dış Çevre Riskleri

Dış çevre riskleri arasında yer alan faktörler şunlardır:

 • Ürün ve hizmete gösterilen talep
 • Rekabet
 • Mevzuat
 • Tüketici eğilimleri
 • Politik faktörler
 • Rakipler
 • Ekonomik unsurlar
 • Doğal afet
 • Sektörel şartlar

Stratejik Riskler

Stratejik risk faktörleri arasında iş modeli, yatırım değerlendirmesi, bütçe ve planlama ve organizasyon yapısı yer almaktadır.

Kobilerde genellikle operasyonel riskler ön plana çıkmaktadır. Bu noktada şirket sahibi ve yöneticilerin operasyonel riskleri belirlemesi, bu risklerin hangilerinin hangi seviyede alınması gerektiğine karar vermesi ve hangi risklerden kaçınılması gerektiğini belirlemesi gerekmektedir.

Müşteri Risk Yönetimi Neden Önemlidir?

Günümüz dünyasında ticari faaliyetler esnasında peşin ödeme yapmak oldukça zordur. Bu nedenle finansal gelişme göstermek isteyen kurumlar ve ev, araba gibi yatırımlar için nakit ihtiyacı duyan kişiler vadeli ödeme seçeneği sunan kredilere başvurmaktadır.

Finansal desteğe ihtiyaç duyan işletme ve kişilere hizmet veren bankalar, paralarını ve kendilerini güvence altına almak adına bazı teminatlara ihtiyaç duymaktadır. Bu teminatlar arasında en güvenli olanları ise müşteri risk analiz sonuçlarıdır.

Müşteri risk yönetimi sayesinde bankalar zarar etmeden vadeli satış işlemlerini gerçekleştirmekte ve finansal hareketlerini sürdürmektedir.

Müşteri risk yönetimi önemi ve avantajları şunlardır:

 • Vadeli satış seçeneği sunulmasıyla ticari faaliyetler artış göstermektedir. Bu noktada belirlenen vadede belirtilen miktarın ödenmesi büyük önem arz etmektedir. Sürecin doğru şekilde yönetilmesi risk grubunda yer almayan müşterilerin kredi alarak ticari faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkân tanımaktadır.
 • Kısa vadeli bir yatırım türü olarak kabul edilen alacak kavramı, müşteri açısından finansal değil sermaye riski olarak değerlendirilmektedir. İşletmelerin büyümesi ve sürdürülebilirliği açısından en önemli unsur nakit akışının sağlanmasıdır. Alacak tahsilatlarının düzenli yapılması nakit akışının sağlanmasını doğrudan etkilemekte ve borçların belirtilen vadede ödenmemesi, bankaların maddi açıdan sorun yaşamasına neden olmaktadır. Bu tarz bir durumla karşı karşıya kalındığında uzun ve kısa vadede zarar etmeye başlamak neredeyse kaçınılmazdır.
 • Nakit akışının bozulması veya tutarsız ilerlemesi, işletmelerin iflas etmesine neden olabilecek kadar büyük bir problemdir. Bu durumla karşı karşıya kalan satıcı firmalar, ürünlerden kâr elde etmek yerine zararlarını gidermeye öncelik vermektedirler. Bu yöntem sayesinde işletmeler pazardaki varlıklarını sürdürmeye devam edebilseler de kâr oranları azaldığı için küçülme sürecine girmeleri neredeyse kaçınılmazdır.

Müşteri risk yönetimi hem işletmelerin daha fazla satış yapabilmeleri ve ticari hareketlerini hızlandırabilmeleri açısından hem de bankanın mağdur olmaması ve ödemeleri zamanında alarak para akışını yönetebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Gerekli risk analizlerinin ve takibinin yapılmadığı durumlarda şirket ölçeği küçülmeye gitmekte ve iflas gibi beklenmedik durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Nedir ve Avantajları Nelerdir?

Ticari faaliyet yürüten kişi ve işletmelerin hedef müşteri adayları ve grupları bulunmaktadır. Bu kişi gruplarına hedef kitle adı verilmekte ve bu hedef kitlelere ulaşmak isteyen pek çok farklı firma bulunmaktadır.

Firmaların hedef kitleye ulaşmak istemelerinin asıl amacı geliri arttırmaktır. Bu noktada firmalar ülke sınırları içerisinde ticari faaliyetlerini yürütebilecekleri gibi yurt dışında da pazarlama faaliyetlerini sürdürebilmektedir.

Yurt dışında pazarlama faaliyetlerini sürdürmek ve başarılı olmak isteyen firmalar yurt dışı pazar araştırması yapmaktadır. Yurt dışı pazar araştırması hem markaların ticaret yapmak istedikleri ülke hakkında bilgi edinmesini sağlamakta hem de hedef kitle ve rakipleri daha yakından tanıma olanağı sunmaktadır.

Bilgiden Daha Fazlası alanında uzman personelleriyle müşteri risk yönetimi ve yurt dışı pazar araştırma alanında hizmet sunmakta ve bu alana dair bilgileri kolay erişebilir hale getirerek www.bilgidendahafazlasi.com’da açıklamaktadır.