Bugün 1439: Hicri takvimin ilk günü


Hicri
takvimin son ayı olan Zilhicce’nin tamamlanmasıyla, İslam dünyası 1 Muharrem
ile birlikte 1439 yılına girmiş oldu.  
Hicri
yılbaşı, İslam peygamberi Muhammed’in (SAV) Mekke’den Medine’ye hicretini milat
olarak alıyor. Hicri takvim adını da bu Hicret’ten alır. “Hicr-Hicret”…
Hicretin
anlamı ise Hazreti Muhammet’in, İslam’ı yaymaya başladığı ilk yıllarda Mekke’de
gördüğü aşırı baskı nedeniyle Medine’ye göçmesi (Miladi 622) anlamına gelir.
Muharrem
ayının ilk gününün “yeni yıl” olarak kabul edilmesi, Medine’ye hicretten 17 yıl
sonra Ömer bin Hattab’ın halifeliği döneminde gerçekleşti. Toplanan istişare
meclisinde, Ali bin Ebu Talib’in teklifi kabul edilince Mekke’den Medine’ye
yapılan “Hicret”, milad kabul edilerek, “1 Muharrem” İslam’da takvimin
başlangıcı oldu. Hicri Takvim, o günden itibaren Müslümanlar tarafından
kullanılmaya başlandı.  

Aylar
Arapça adları
1
Muharrem
Haram kılınmış.
2
Safer
Sefer, yolculuk.
3
Rebiülevvel
İlkbahar.
4
Rebiülahir
Son bahar.
5
Cemaziyelevvel
İlk çorak toprak.
6
Cemaziyelahir
Son çorak toprak.
7
Recep
Saygı, onur.
8
Şaban
Dağılmış, yayılmış.
9
Ramazan
Yanma, sıcak olma.
10
Şevval
Yükselmiş.
11
Zilkade
Barışa sahiplik eden.
12
Zilhicce
Hacca sahiplik eden.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir