Suriye etnik ve dini haritası


Suriye etnik, din ve mezhep haritası: Kanın aktığı ülke Suriye… Sünni Müslümanların yıllardır ülke nüfusunun yüzde 80’ini oluşturduğu ülkede, siyasi iktidar ise azınlık Nusayri Alevilerinin elinde bulunuyor. 

Suriye etnik, din ve mezhep haritası
Suriye etnik, din ve mezhep haritası

Harita, ülke yapısını, uluslararası güçlerin “uygulama sahası” olarak nasıl kullanıldığını göstermesi bakımından da önemli ipuçları veriyor. Ağırlıklı sünni bu yapıyı maniple etmek için bir çok aracı bulunan bu güçler, kimi zaman dürzi, kimi zaman Kürt unsurları, kimi zaman da  Şiileri kullanmaktan çekinmedi….

20 milyon insanın yaşadığı Suriye’de nüfus ve dini yapı çeşitlilik gösteriyor. Arapların ezici bir çoğunluğa sahip olduğu Suriye’de Kürtler, Ermeniler, Çerkezler, Süryaniler ve Türkmenler de var. Araplar dışında en büyük grup Kürtler, ülkenin kuzeyindeki Kamışlı, Haseke gibi bölgelerde yaşıyor.
Nüfusun yüzde 13’üne sahip Aleviler, yıllardır ülkenin yönetimini elinde bulunduruyor. 1970’de iktidarı ele geçiren ve koltuğunu oğlu Beşar Esad’a devreden Hafız Esad Alevi kökenlidir.

Yüzde 10’luk dilimdeki Hristiyanlar da Esad ailesine yakın bir grup. Üst düzey görevlere atanabiliyorlar.

185 bin kilometre kare üzerine kurulu ülkede Dürzi inancına mensup insanların oranı yüzde 3. En önemli şehirleri güneydeki El Süveyda.

Suriye etnik yapısı:
% 77-83 Arap 
% 7-8 Kürt 
% 5-6 Türk
% 2 Ermeni
% 1 Çerkes
% 1 diğer
ayrıca Filistinli ve Iraklı mülteciler. 
Dini gruplar: 
Sünni (% 74)
Nusayri (% 12)
Hristiyan (% 10)
Dürzî (% 3) 
ve az sayıda diğer Şiî İslami hizipler (İsmailî, Câferî), çok az sayıda da Yahudi ve Yezidi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir