Türkiye ayçiçek yağı krizini onunla çözecek


Türkiye’de olası ayçiçek yağı krizine karşı kanola bitkisi üzerine çalışmalar başlatıldı. Tekirdağ’da kanola üzerine bir çalıştay gerçekleştirildi.

Ülkedeki yağ açığının giderilmesiyle ilgili kanolanın ambarı konumundaki Tekirdağ’da kanola bitkisi üzerinde çalıştay gerçekleştirildi.

Bahar aylarında Tekirdağ’ın topraklarını sarıya boyayan kanolanın kuraklıktan etkilenmemesi hem de birim alandan daha fazla yağ elde edilmesi avantajlarıyla ilgili değerlendirme toplantıları düzenleniyor. Ülkede yağ açığının giderilmesi bakımından kanola yetiştiriciliğine uygun havzalarda üretimin arttırılması gerektiği, hem güzlük ekiliş olması nedeniyle kuraklıktan etkilenmemesi hem de birim alandan daha fazla yağ elde edilmesi avantajlarının olduğu, kanolanın her yönüyle tartışılması ve değerlendirilmesi için bu çalıştaya ihtiyaç duyulduğu, konunun tüm detaylarıyla teknik ve stratejik açıdan gruplarda değerlendirilmesi amacıyla Tekirdağ’da ‘Kanola tarım çalıştayı’ düzenlendi.

Çalıştayda, “Tekirdağ Özelinde ve Ülkemiz Genelinde Yağlı Tohumlar Üretiminin Mevcut Durumu, Kanola Üretimine Bakış, Yetiştiricilik ve Pratikte Kanola Üretimindeki Tecrübeler ve Doğru Bilinen Yanlışlar, Kanola Yağının İnsan Gıdası Olarak Kullanımı” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştay grup çalışmalarında katılımcılar ilgi ve uzmanlık alanlarına göre teknik açıdan “Kanola Üretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” tohum seçimi, toprak ihtiyaçları, yabancı ot sorunu, hastalık ve zararlı yönetimi ile stratejik ürün politikası açısından “Kanola Üretim Alanlarının Yaygınlaştırılması” ulusal ölçekte üretim potansiyelinin sözleşmeli üretim modeli, iklim değişikliği paralelinde üretimin gerekliliği, yeni üretim alanlarının belirlenmesi ve ürün rotasyonu konularını görüşmek üzere 2 salona ayrıldı.

İki gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonunda gruplar kendi konuları ile ilgili sunumlar yaparak tüm katılımcıların konular hakkında bilgi sahibi olmasını sağladı.

Kapanış konuşmalarında, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, tüm katılımcılarla kısa süreli interaktif bir görüşme yaparak nihai düşüncelerini alarak ve çalıştay çıktılarının ülke kanola üretimine yön vermesini dileyerek katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çalıştaya; uzman, öğretim üyesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 108 kişi katkı sağladı.

Çalıştay sonrasında tüm katılımcılarla birlikte Muratlı ilçesinde faaliyet gösteren kanola yağ fabrikasına teknik ziyaret gerçekleştirildi.

Programın ilk günü Tekirdağ Önder Çiftçi Kooperatifi Başkanı İmdat Güngör, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve BÜGEM Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu katıldı.