ÖSO Dabık’ı kuşatıyor


IŞİD için Bab bölgesinden sonra Halep kuzeyindeki en önemli ikinci merkezi Dabık (Savran), TSK ve koalisyon destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından kuşatma altına alınıyor. Rai (Çobanbey) güneyinde, doğuda Attarin, batıda ise Mare’den saldıran ÖSO, Dabık ve bölgesini kuşatmaya çalışıyor.
DABIK KUŞATILIYIOR
ÖSO güçlerinin bölgedeki nihai hedefi Halep’in Bab kenti. Ancak bundan önce Suriye sınırındaki Azez-Cerablus hattının genişletilmesi gerekiyor. Rai (Çobanbey) bölgesinden güneye doğru ilerleyen ÖSO güçleri bölgede kritik bir noktaya ulaştı. Bab’tan önce Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) ikinci önemli noktası Dabık (Sawran) kırsalında Boztepe, Hardanah ve Türkmen Barı köylerini ele geçiren ÖSO güçleri böylece Dabık’a 5 kilometreye kadar yaklaştı. Mare, Aktarin yönlü saldıran ÖSO güçleri böylece Dabık’ı da içine alan bölgeyi kuşatma altına almayı planlıyor.
A’mak ve Dabık Neresi: Suriye Halep kuzeyi, 
diğer adıyla Savran olarak bilinen köy.
DABIK NEDEN ÖNEMLİ
Suriye’nin kuzeyindeki savaş, hazreti peygamberin “ahir zamanda 80 sancakla saldıran kafir ordularının yenilgiye uğratılacağı büyük savaşın
yaşanacağı yer
” olarak işaret ettiği Dabık‘a doğru ilerliyor. Bu hadisi şerifi referans alarak Savran, diğer adıyla Dabık bölgesini önemseyen IŞİD, hadislerde bahsedilen “Büyük savaşa” işaret ederek, batı ordularının da bu noktada yenileceği söylemini sürdürüyor. 
Dabık ne demek:
Hadisi Şeriflerde Dabık
Türkiye’de “yetkin” bir hadis kitabı olarak bilinen Kutub-i
Sitte Tercüme ve Şerhi (İbrahim Canan) kitabına göre Dabık’la ilgili hadisi
şeriflerde bölge kıyametle ilişkilendiriyor. Sahabelerden Ebu Hureyre’nin
aktardığı (Kitapta 5018 numaralı hadisi şerif) rivayete göre Hazreti Peygamber
şöyle buyuruyor:
Rumlar, A’mak ve
Dâbık nam mahallere inmedikçek kıyamet kopmaz.
Onlara karşı Medine’den bir
ordu çıkar. Bunlar o gün arz ehlinin en hayırlılarıdır. Bu ordunun askerleri
savaşmak üzere saf saf düzen alınca, Rumlar:
Bizden esir
edilenlerle aramızdan çekilin de onları öldürelim!
” derler.
Müslümanlar da:
Hayır!
Vallahi sizinle, kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz
” derler. Bunun
üzerine (Müslümanlar) onlarla harb eder. Bunlardan üçte biri inhizama uğrar.
Allah ebediyen bunların tevbesini kabul etmez. Üçte biri katledilir, bunlar
Allah indinde şehitlerin en faziletlileridir. Üçte biri de muzaffer olur.
Bunlar ebediyen fitneye düşmezler. Bunlar İstanbul’u da fethederler. (Fetihten sonra)
bunlar, kılıçlarını zeytin ağacına asmış ganimet taksim ederken, şeytan
aralarında şöyle bir nida atar:
“Mesih Deccal, ailelerinizde sizin yerinizi
aldı!”
Bunun üzerine, çıkarlar. Ancak bu haber batıldır. Şam’a
geldiklerinde (Deccal) çıkar. Bunlar savaş için hazırlık yapıp safları tanzim
ederken, namaz için kamet okunur. Derken İsa
İbnu Meryem
iner ve onlara gitmek ister. Allah’ın düşmanı, Hz. İsa’yı
görünce, tıpkı tuzun suda erimesi gibi, erir de erir. Eğer bırakacak olsa,
(kendi kendine) helak oluncaya kadar eriyecekti. Ancak Allah onu kudret eliyle
öldürür; öyle ki onlara, harbesindeki kanını gösterir.” [Müslim, Fiten 34,
(2897).] [38]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi’nde bu
hadis için şu açıklamaları not düşer:
AÇIKLAMA:
1- A’mak ve Dâbık, Suriye’de Halep yakınlarında iki yerin
adıdır.
2- Hadiste geçen سُبُوا
kelimesi سَبَوْا şeklinde
de rivayet edilmiştir. سُبُوا
مِنَّا “Bizden esir
edilenler” demektir. سَبَوْا
مِنَّا ise: “Bizden
esir aldılar” demektir. Nevevî her iki okunuşun da yerinde olduğunu
belirtir. Çünkü Irak-Suriye-Mısır gibi fethedilen yerlerin ahalisi önce esir
alınmıştır. Bu durum سُبُوا
ile ifade edilmiş olmaktadır. Mağlup olarak İslam’a giren ahali, bilahare
diyar-ı Rum’u fethederek oraları esir almışlardır.
3- Hadis, o devirde insanların en hayırlılarını teşkil
edecek olan Medine ahalisinden çıkarılacak ordunun üçte birinin kaçıp bozguna
uğrayacağını, böylece bunların Allah’ın af ve mağfiretinden mahrum kalacağını,
üçte birinin sebat edip şehid olacağını, geriye kalanların da zafere
ulaşacaklarını haber vermektedir.4- Hadiste İstanbul’un fethi mevzubahis edildiği
için, ihbar vukua gelmiş olarak değerlendirilebilir. Ancak ganimet elde
edilmesi, bu ganimetin paylaşılması sırasında silahların zeytin dalına
asılması, Deccal’in çıkması gibi bir kısmı müteşabih unsurlar dikkat çekicidir.
Silahların zeytin dalına asılması, sulh yoluyla düşülecek bir gaflet dönemini
ifade edebilir. Bu dönemde Deccal’in çıkma ve ailelerde erkeklerin yerini alma
şayiası mevzubahis olmaktadır. Deccal bir kişi olarak nasıl ailelerin
herbirinde yer alabilir? Bu, belki de Müslümanların, bolluktan gelen bir
rehavet ve gafleti sebebiyle Deccal rejiminin terbiye işlerini ailelerde
üzerine almasıdır. Ancak, bu hal onun kesin galebesi olmayacak, Allah’ın lütfu
ile mü’minlerin namaz(la temsil ve teşbih edilen İslam’ın) etrafında tesis
edecekleri birlikle Deccal fitnesi bertaraf edilecektir. Bu hali, Hz. İsa’nın
inmesi ve Müslümanlara katılma arzusu tamamlamaktadır.
Şu halde hadis, kendisinden bazı mesajlar almaya açık bir
mahiyettedir. 

Bu haber şu kelimelerle arandı: suriyede son durum, suriye son durum bugün, suriye son durum harita, son dakika, suriye son durum izle, suriye haberleri, suriye son durum video, suriye son durum harita 2016, 2017, ırak son durum harita, suriye haritası Türkçe, suriye haritası son hali, suriye çobanbey harita, suriye deki son durum haritası, son suriye haritasi, suriye’nin son haritası, suriye haritasi, suriye’de, haritalı son durum, suriyede son durum harita

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir