Tezkere 1 yıl uzatıldı: İşte tam metin


TÜRKİYE, Ankara (HABERYİRMİ) Olağanüstü toplanan TBMM, 30 Ekim’de
süresi dolacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine sınır ötesi harekat yapma yetkisi
veren Irak-Suriye tezkeresinin süresini 1 yıl daha uzattı. 

TSK birlikleri (Arşiv)

TSK’nın PKK ve Suriye’deki operasyonlarına “izin” veren tezkere, aynı zamanda İncirlik örneğinde olduğu gibi yabancı askerlerin de Türkiye’de bulunmalarına da 1 yıl daha izin veriyor.

Türkiye medyasının bağımsızlık referandumuna işaret ederek “Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetimine gözdağı” olarak sunduğu tezkere heryıl uzatılan “rutin” bir izin olmaktan öteye geçmiyor.
AK Parti, MHP ve CHP’nin oylarıyla kabul edilen
tezkereye HDP “red” oyu verirken, tezkere metninde şu ifadeler yer aldı:
TEZKERE İÇİN HAZIRLANAN TEKLİFİN TAM METNİ

Türkiye, komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve
istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Diğer taraftan, Irak’ta PKK
ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik
girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit
oluşturmaktadır. PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere Suriye’de mevcudiyetini
sürdüren terör örgütleri, ülkemize yönelik eylemlerini
sürdürmektedir.Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler,
terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk
çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terör
örgütlerinden ülkemize, bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf
etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin
idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir
bölgelerde yaşanan ve hiç bir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler
ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin
menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre
ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir
politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı
Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK’nın gerektiği takdirde sınır
ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve
aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de
bulunması, bu kuvvetlerin Hükümetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması
ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve
bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek
esaslara göre yapılması için, sürenin 2 Ekim 2014 tarihli 1071 sayılı TBMM
kararı ile hükümete verilen ve son olarak 1 Ekim 2016 tarihli ve 1128 sayılı
TBMM kararı ile 30 Ekim 2017 tarihine kadar uzatılan sürenin, 30 Ekim 2017
tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasını Anayasa’nın 92. maddesi uyarınca arz
ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir