İkinci el araç fiyatları bu şekilde düşecek


İkinci el araç piyasasında son aylarda yaşanan hareketlilik sonrası yeni düzenlemeler getirildi. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte, “Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı” maddesi yer aldı.

Yetki belgesi olmayan 3 araç satışı yapabilecek

Yeni yönetmelikle birlikte ikinci el araç satışına da bir takım düzenlemeler getirildi. “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir” maddesiyle, yetki belgesi olmayan bir kişinin yılda 3 araçtan fazla araç satışına yasak getirildi.

Yetki belgesi için eğitim şartı

Yeni düzenlemedeki “Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir” maddesiyle ise yetkl belgesi almak için eğitim şartı getirileceğine işaret edildi.