Kaliteli Asit Pompası ve Sızdırmazlık Elemanları Çözümleri


Kaliteli Asit Pompası ve Sızdırmazlık Elemanları Çözümleri İçin Doğru Tercih TPM Mühendislik

Akışkan teknolojisinde sistemin güvenliği üzerinde doğrudan etkili olan unsurların başında sızdırmazlık elemanları gelir. Çünkü sızdırmazlık elemanlarında ortaya çıkan herhangi bir arıza ya da hata sistemin verimliliğini ve güvenilirliğini kaybetmesine yol açar. TPM Mühendislik ile iletişime geçerek siz de işletmelerinizde kullanabileceğiniz sızdırmazlık elemanları ve asit pompası ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla ve yüksek kaliteyle karşılayabilirsiniz.

Sızdırmazlık elemanları uygulama yerine göre dinamik ve statik olmak üzere iki farklı kategoride toplanabilir. Statik sızdırmazlık elemanları iki parça arasındaki sızdırmazlığı sağlarken dinamik sızdırmazlık elemanları hareket eden parçalar arasında akışkan sızdırmazlığının sağlanması görevini üstlenirler. Statik sızdırmazlık elemanlarının kendi aralarında yapısal, ortam sıcaklığı ve fiziksel etkenlere göre sınıflandırılmaları mümkündür. Aynı şekilde dinamik sızdırmazlık elemanları da yapısal, fiziksel, ortam sıcaklığı ve akışkan türü gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak kendi aralarında farklı gruplarda sınıflandırılabilirler. Dinamik sızdırmazlık elemanları radyal ve eksenel sızdırmazlığı sağlama amacıyla iki grup altında üretilir.

Sızdırmazlık Elemanları Neden Kullanılır?

Her tür hareketli ve hareketsiz makine parçası arasında çeşitli maddelerin sızdırmazlığının sağlanması amacıyla kullanılan döner mil keçesi, takım halka, O-Ring ve körüklü keçe gibi malzemelere sızdırmazlık elemanları denilir.

Dişliler, rulmanlar ve diğer işlenmiş değerli parçaların ömrünün ne kadar olduğu tamamen sızdırmazlık elemanlarının ne kadar kaliteli olduğuna bağlıdır. Bu durum aynı zamanda sızdırmazlık elemanlarının çok önemli olmasının da temel sebeplerinden biridir. Üstlendikleri önemli görev dolayısıyla sızdırmazlık elemanları da en az diğer makine parçaları kadar kritik öneme sahiptirler.

Sızdırmazlık elemanları sistemlerin ya da makinelerin içerisinde bulunan yağ ya da sıvının dışarı çıkmasına ek olarak dışarıdaki sıvının ve tozun içeri girmesini önleme amacıyla da kullanılır. Makinelerin sağlıklı bir şekilde çalışma sürekliliğinin sağlanmasında sızdırmazlık elemanları son derece önemli bir rol üstlenir. O-Ring, döner mil keçesi, körüklü keçe ve takım halka gibi farklı isimlerle de anılan sızdırmazlık elemanları hem hareketli hem hareketsiz parçalar arasından her tür maddenin sızmasını önleme konusunda kritik bir role sahiptir.

Hidrolik Sızdırmazlık Elemanları Ne İşe Yarar?

O-ringler ekonomik fiyatları ve basit yapılarıyla ön plana çıkan hidrolik sızdırmazlık elemanlarından biridir. Sahip oldukları özellikler nedeniyle hem pnömatik hem hidrolik sistemlerde O-ringlerin geniş bir kullanım alanı vardır. Üstelik uygun çalışma ortamının  ve malzemenin sağlandığı durumlarda hem statik hem dinamik uygulamalarda kullanım imkanı vardır. Diğer sızdırmazlık elemanlarına oranla daha az yer kaplayan O-ringler iki yönlü sızdırmazlık sağladıklarından dizaynı kolaylaştırma konusunda da avantajlıdırlar. Bununla birlikte O-ring uygulamalarından en iyi sonuçların alınması uygun ölçülendirmeye, doğru malzeme seçimine ve metal parçaların yüzey kalitesi ile uygunluğuna bağlıdır.

O-ringlerin kullanıldığı her alanda, özel sızdırmazlık dizaynlarıyla ön plana çıkan X-ringlerin de kullanılması mümkündür. Bununla birlikte hidrolik ve pnömatik silindirlerde kullanılan sızdırmazlık elemanları piston ve boğaz sızdırmazlık elemanları olarak adlandırılır.

Sızdırmazlık Elemanları Geniş Kullanım Alanlarına Sahiptir

Sızdırmazlık elemanları temel olarak sistemlerde bulunan iki basınç bölgesi arasında yer alan alışkanları kontrol etme ve akışkanın bir alandan bir diğerine geçmesini engelleme görevini üstlenir. Kompresör, pompa gibi aletlerin kullanılmasıyla basınçlandırılan akışkanların bir alana etkimesi kuvveti oluşturur. Ayrıca hidrolik akışkanların sıkıştırılamaması prensibi çok yüksek güçler elde edilmesine imkan vermektedir. Pnömatik sistemlerde ise hidrolik sistemlere oranla daha düşük güçler sağlanması söz konusu olmaktadır.

Valf plet contaları, flanş keçeleri, hidrolik silindirlerde boğaz takozuyla boru arasında, boru bağlantıları, mille piston başı arasında ve birçok uygulamada statik sızdırmazlık elemanlarının kullanımı söz konusudur. Statik sızdırmazlık elemanlarının kullanılacağı uygulamalarda birbirine temas halindeki metal yüzeylerin pürüzlülüğü, yüzey kalitesi ve düzlemselliği gibi detayların değerlendirilmesi önemlidir. Aksi takdirde terleme şeklinde kaçaklarla karşılaşılması riski vardır.

Dinamik sızdırmazlık elemanları doğrusal ya da döner olarak en az bir hareketli yüzeyde sızdırmazlık sağlanması ihtiyacının olduğu durumlarda kullanışlıdır. Buna ek olarak aynı anda dönme ve ilerleme hareketi olan sistemlerde de kullanılmaları mümkündür. Döner şaft keçeleri, piston ve boğaz sızdırmazlık elemanları en sık kullanılan dinamik sızdırmazlık elemanları arasında sayılabilir.

Dinamik sızdırmazlık elemanlarında meydana gelen ince yağ filmi tabakasıyla sızdırmazlık elemanlarının çalıştığı yüzey arasında sürtünme azalır, sıcaklık artışı engellenir. Böylece uzun ömürlü çalışma imkanı sağlanır. Bu nedenle sızdırmazlık elemanlarının tasarımı ve üretimi bu doğrultuda gerçekleştirilir. Yağ filmi kalınlaşıp sızıntı şeklinde olduğunda sistemde kaçak olduğu anlaşılır. Bu durum aynı zamanda mevcut sızdırmazlık elemanının özelliğini yitirdiği şeklinde de yorumlanmalıdır. Dinamik çalışma yüzeylerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri yüzey pürüzlülük değerlerinin hassaslığı ve katalog değerlerine uygunluğu ilk sıralarda yer alır.

Hidrolik sistemler hızlı bir şekilde gelişmekte ancak ağır çalışma koşulları ve yüksek sistem gereksinimleriyle ön plana çıkmaktadır. Sızdırmazlık elemanları farklı tasarımlarda ve çok çeşitli malzemeler kullanılarak üretildiğinden bahsi geçen sistemlerin verimliliği üzerinde önemli bir görev üstlenmektedir.