Endüstriyel Havalandırma Sisteminin Özellikleri Nelerdir?


Endüstriyel Havalandırma Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Ülkemizde son dönemlerde gelişen ve kalkınan ticari faaliyetler gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum endüstriyel anlamda gelişimi doğrudan etkilemektedir. Türkiye sınırları içerisinde gün geçtikçe yeni fabrikalar kurulmakta ve yeni ticari oluşumlar boy göstermektedir. Sanayi sektörünün bu denli büyümesi ve gelişmesi bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir.

Bu ihtiyaçlar arasında temel bir ihtiyaç olarak nitelendirilen havalandırma sistemleri endüstriyel oluşumların olmazsa olmazlarındandır. Endüstriyel havalandırma sistemlerinin en önemli amacı fabrika veya diğer üretim tesislerinde çalışanların sağlıklı ve verimli çalışmalar yapabilmesi için uygun ortamı sağlamaktır. Bu sebeple havalandırma sistemleri insan hayatı açısından hayati önem arz etmektedir.

Bir başka açıdan havalandırma sistemlerinin yararı ise sadece söz konusu ortamlardaki insanlara verimli koşullar oluşturmakla sınırlı kalmaz. Üretim ortamlarında bulunan makineleri, kimyasal maddeleri ve diğer üretim unsurlarının yangın patlama gibi durumlardan korunması açısından da havalandırma sistemleri oldukça önemlidir.

Havalandırma sistemlerinin yararlarından biri de tasarruflu enerji kullanmasıdır. Bu sebeple ilgili endüstriyel alanların bütçesine uygundur. Verimli çalışma ortamını hazırlaması ve bu işlemi yaparken tasarruflu olması şirketlerin havalandırma sistemlerini tercih etmelerinin başlıca sebeplerindendir.

Çalışma ortamlarında verimi artırabilmek ortamın çalışma şartlarına uygun hale gelebilmesinden geçer. Kirli hava solunumu insanların sağlığını etkileyen olumsuz bir faktördür. Havalandırma sistemlerinin kirli havayı filtreleyerek temiz havayı ortama salması çalışanlar açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Öncelikle endüstriyel havalandırma sistemleri çalışma ortamlarında bulunan solunumu sağlık açısından zararlı olan kirli havayı ortamdan emer. Bu işlem sırasında cihaz bazen kirli havayı ısıtır bazense ısıtmadan bu işlevi yerine getirir.

Sonrasında aktif bir basınç, mekanik etki veya doğal akım kullanarak içerisinde aktif rol oynayan birçok cihazlar sayesinde kirli havayı sistemin içerisine çeker.

Sistem içerisine vakumlanana kirli hava fanlar sayesinde dışarıya atılır. Kirli havanın dışarıya atılmasından sonra ortama doğal ve temiz bir hava verir. Bu döngü sürekli devam eder ve bu sayede ortamda hava sirkülasyonu oluşturulur.

Çalışma ortamında hava sirkülasyonu çalışanların daima temiz hava solumalarına sağlar. Bu durum dolaylı yönden yapılan işlerin kalitesini ve verimini artırmaktadır.

Endüstriyel Havalandırma Sistemlerinde Neler Bulunur?

Endüstriyel havalandırma sistemleri genel anlamda kirli havayı ortamdan uzaklaştırarak temiz havayı ortama veren sistemlerdir. Bu işlemin yapılması esnasında sistem içerisinde bulunan bazı mekanizmalar vardır. Bu mekanizmalar genel olarak şöyle sıralanabilir:

 1. Hava sirkülasyonu sağlayabilmek için ortamdan kirli havayı çeken ve ortama temiz hava veren fanlar,
 2. Kirli havanın çekilmesinde fanların tek bir noktaya odaklanabilmesini sağlayan davlumbazlar,
 3. Kirli havanın içerisinde bulunan partiküllerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayan ve kendi içerisinde bu partikülleri hapsedebilen filtreleme cihazları,
 4. Hava sirkülasyonu oluşturabilmek için ortamdan çekilen havanın dışarıya atılabilmesini sağlayan hava kanalları.

Yüzeysel olarak bakıldığında havalandırma sistemleri bu dört maddeden oluşan komplike sistemlerdir. Sistem içerisinde herhangi bir aksamın bozulması veya eksik olması durumunda sistem işlevselliğini kaybedebilir ve verimlilik açısından sorunlara sebep olabilir. Bu sebeple sistemlerin bir uzman tarafından monte edilmesi ve denetlenmesi gerekir.

Endüstriyel havalandırma sistemlerinin düzenli olarak bakımı gerekmektedir. Söz konusu bakımın uzman bir kişi veya kişiler tarafından yapılması sistemin kullanışlılığı ve ömrü açısından son derece önemlidir. Bakımı yapılmayan sistemlerde belli bir müddet sonra sorunlar yaşanmakta ve sistem işlevselliğini kaybedebilmektedir. Bu açıdan sistemin bakımı ihmal edilmemelidir.

Endüstriyel Havalandırma Sistemlerinde Hangi Yöntemler Kullanılır?

Çalışma ortamlarından tozları, partikülleri, duman ve buhar gibi unsurları temizleyen ve ortama taze, temiz hava veren endüstriyel havalandırma sistemleri temel olarak iki ana yöntemle faaliyet göstermektedir.

 1. Fan veya körük gibi cihazların kullanımıyla havalandırma işlemini gerçekleştiren mekanik yöntem,
 2. Ortamda bulunan pencere veya cam gibi hava sirkülasyonu sağlayarak temiz bir ortam sunan doğal yöntem, olmak üzere iki ana başlıkta incelenir.

Kullanılan bu yöntemler sayesinde havalandırma sistemleri devamlı kaliteli havayı ortama verir.

Endüstriyel havalandırma sistemlerinin bir diğer özelliği de ortamı istenen sıcaklığa veya soğukluğa getirebilmesidir. Bu sistemler sayesinde sıcaklık, soğukluk veya nem gibi durumlar takip edilebilir ve istenen ayarlarda verimli çalışma ortamları oluşturulabilir.

Verimli hava değerleri sayesinde çalışma ortamlarında bulunan kimyasal maddeler gibi tehlike arz edebilecek maddelerin güvenliği sağlanmış olur. Çalışanlar açısından da söz konusu hava değerlerinin ayarlanması konforlu bir ortamı meydana getirecektir.

Endüstriyel Havalandırma Sistemlerinin Türleri Nelerdir?

Endüstriyel havalandırma sistemleri temel olarak iki türden oluşmaktadır. Bu türlerde genel havalandırma sistemleri ve egzoz kullanımıyla gerçekleştirilen lokal havalandırma sistemleridir.

 1. Genel Havalandırma Sistemi

  Genel havalandırma sistemleri çalışma ortamlarından kirli havayı tahliye ederek temiz ve taze havalandırma işlemini sağlayan bir sistemdir. Ancak lokal havalandırma sistemiyle karşılaştırıldığında performans açısından daha düşük düzeydedir. Bunun sebebi filtreleme sisteminin geniş çaplı olması ve daha büyük boyutlarda olmasıdır.

 1. Lokal Havalandırma Sistemi

Endüstriyel havalandırma sistemlerinin ikinci bir türü olan lokal havalandırma sistemleri genel havalandırma sistemlerine göre daha performanslıdır.

Lokal havalandırma sisteminin en belirgin özelliği kurulumunun kirletici maddenin yakınına yapılmasıdır. Bu sayede havayı direkt olarak filtreleyerek temizler ve ortamda bulunanlar için temiz ve ferah bir havalandırma sağlar.

Kirletici madde olarak nitelendirilen kimyasal maddelerin bulunduğu ortamlarda kesinlikle lokal havalandırma sistemleri kullanılmalıdır. Genel havalandırma sistemleri kirletici maddelerin yakınına kurulamadığından dolayı bu alanlarda lokal havalandırma sistemi tercih edilmelidir.

Havalandırma sistemlerinde bulunan davlumbazların açıklık boyutları havalandırma işlemi için oldukça önemlidir. Davlumbaz, havalandırma sistemlerinde kirli havayı tutan ve hapseden bir yapıya sahiptir. Lokal havalandırma sistemlerinde davlumbaz, kimyasal maddelerin yanına kurulabildiğinden kirli havayı doğrudan tutar ve hapseder.

Lokal havalandırma sistemleri sayesinde kimyasal maddeler güvenli bir ortamda kalır ve bu sektörde çalışanlar içinde verimli ortamlar oluşturulur.

Lokal havalandırma sistemleri egzozlu bir yapıdadır. Sistemin işleyişinde şöyle bir durum söz konusudur; lokal havalandırma sistemi bulunduğu ortamdan kirli havaları çekerek egzozlu bacaların kullanılmasıyla dışarıya atılır. Yine bu işlem aspiratörler tarafından da yapılabilmektedir.

Genel ve Lokal Havalandırma Sistemlerinin Avantajları Nelerdir?

Genel ve lokal havalandırma sistemleri kendi içlerinde avantajları ve dezavantajları barındıran sistemlerdir. Bu anlamda genel havalandırma sistemlerinin avantajları şunlardır:

 • Ekipman ve kurulum maliyeti düşüktür.
 • Bakım ve işletme maliyeti düşüktür.
 • Düşük dozda bulunan toksinli maddelere karşı etkilidir.
 • Yanıcı ve parlayıcı gazlara karşı etkilidir.
 • Dağılmış veya hareketli halde bulunan kirletici unsurlara karşı etkilidir.

Genel havalandırma sistemlerinin avantajları genel olarak bu şekildedir. Lokal havalandırma sistemlerinin avantajları ise şöylece listelenebilir:

 • Kirletici havayı kaynağından yakalayarak dışarı atar.
 • Yüksek dozda kimyasal içeren maddelere karşı son derece etkilidir.
 • Toz ve metal üretimi, kullanımı yapan çalışma ortamlarında kullanımı tavsiye edilir.
 • Havayı kirleten çeşitli maddelerin bir arada bulunduğu ortamlarda etkilidir.
 • Isıtma ve soğutma işlemlerinde maliyetleri oldukça düşüktür.

Lokal ve genel havalandırma sistemlerinin avantajları bu şekilde değerlendirilmektedir. Çalışma ortamlarında kullanılırken bu etkenler dikkate alınmalıdır.

Kaynak: https://www.entalpiproje.com/endustriyel-havalandirma-sistemleri/