Tebbet Suresi Okunuşu, Anlamı ve İniş Sebebi


Tebbet Suresi Okunuşu, Anlamı ve İniş Sebebi

 

Tebbet suresi Kuranın 111.suresi olarak biliniyor. Yüce Allah’ın müslümanlara Peygamberimiz (sav) aracılığıyla gönderdiği yüce kitabımız Kur’an içerisinde geçer. Ebu Leheb’in düşmanlığı üzerine nazil olmuştur. Kelime anlamı “Kurusun ve kahrolsun” demektir. Tebbet suresi Mekke döneminde nazil edilmiştir. Hz. Peygamberin amcası olan Ebu Leheb’in dine ve Peygamberimize olan düşmanlığı sebebiyle ortaya koyduğu tavırları nedeniyle kendisini ve eşini lanetler. Bu konuyla ilgili Buhari’den hadis rivayet edilmiştir.

 

Tebbet Suresinin Konusu Nedir?

 

Tebbet suresinde Ebu Leheb ve karısı eleştirilir. Tebbet suresinin kelime anlamı Ebu Lehebten kaynaklı olarak Kurusun, kahrolsun demektir. Dünyadayken büyük servet ve güce sahip olanlar dine düşmanlık yaptıklarında başlarına gelebilecek eleştirilir. Tebbet suresi iniş sıralamasına göre 6.sure olarak anılır. 5 ayetten meydana gelir. Halk arasında “Leheb” suresi ya da “Mesed suresi” olarakta anılmaktadır.

 

Tebbet Suresi Ne Şekilde İnmiştir?

 

Surenin inişi şu şekilde gerçekleşmiştir; Peygamberimiz bir gün ilahi emir üzre Safâ tepesine çıkmıştır. Kureyş kabilesi mensuplarını yanını çağırarak İslam’a çağırmıştır. O sırada amcası Ebu Leheb, olaya kızarak “Kuruyup yok olasıca. Bizleri bunun için mi çağırmıştın?” diyerek bağırmıştır. Bu olay üzerine sure nail olmuştur. (Buhari, “Tefsir”, 111; Taberi)

 

 

Tebbet Suresinin Arapça Okunuşu ve Anlamı:

 

Tebbet süresi Mekke’de nazil olmuştıur. Tebbet suresinin Arapça okunuşu:

 

Bismillahirrahmanirrahim.

 

-Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebb.

 

-Mâ egnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.

 

-Seyeslâ nâren zâteleheb.

 

-Vemraetüh hammâletelhatab.

 

-Fî cî dihâ hablün minmesed.

 

Tebbet Süresinin Anlamı:

 

Ebu Leheb’in iki eli kurusun. Kurudu da.

 

Ne malı ne kazancı ona fayda vermedi.

 

Ebu Leheb alevli bir ateşe atılacak

 

Karısı da onunla beraber odun taşıyıcısı olarak

 

Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu halde cehenneme girecektir.