Eleştiri gelince tepki verdi


İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntülerini 18 Aralık 2018 tarihinde yabancı bir +18’lik sitede yayınladığının ortaya çıkması kamuoyunda büyük infiale neden oldu. Halkın büyük tepki gösterdiği bu skandala, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) sessiz kalması dikkat çekmişti.

Eleştiri gelince tepki verdi
2 gündür sessizliğini koruyan TTB, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun “Savaş, halk sağlığı sorunu idi.. Ya doktorun ahlaksızlığı?” başlıklı tepki gösteren bir yazı kaleme almasının ardından sessizliğini bozdu.

Kısmen kınamalarda bulundu
Neden bu kadar beklendiği konusunda herhangi bir açıklama yapmayan TTB, “Hiç yoktan iyidir” dedirten açıklamada doktora yönelik suçlamalara ilişkin kısmen kınamalarda bulundu.

Sapık doktorla ilgili TTB şu açıklamalarda bulundu:

“Geçtiğimiz günlerde yayın organlarında “Bir hekimin hastasını muayene ederken çektiği cinsel bölge fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı” haberi yer almıştır.

Türk Tabipleri Birliği hekimlerin mesleklerini uygularken uymak zorunda oldukları kurallar ve yerine getirmek zorunda oldukları sorumlulukları; Türk Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Tıp Etiği El Kitabı, Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgelerinde ve Türk Tabipleri Birliği Hasta Hakları Bildirgesi’nde yer alan ilkeler ışığında yerine getirilmesini önerir ve bunlar dışına çıkarak yapılan hekimlik adına uygulamaları ihlâl kabul eder ve gerekli girişimlerde bulunur.

Hekim hastası ile kurduğu ilişkiyi insan onuru, sır saklama ve özel yaşama saygı ilkeleri çerçevesinde Türk Deontoloji Tüzüğü madde 4, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları madde 9 ve madde 24, Hasta Hakları Yönetmeliği madde 21, Biyotıp Sözleşmesi madde 1 ve madde 10, UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi tarafından 2005’de kabul edilen Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi madde 9’a göre düzenlemekle yükümlüdür.

Hekimler hastaları hakkında bilgiyi saklamak ve ancak hastası izin verdiğinde, izin verdiği kadarını, izin verdiği kişiyle paylaşmakla yükümlüdür. Bu açık ve kesin bir kuraldır.

Mesleğimizin onurunu zedeleyen uygulamalar kabul edilemez. Yetkili kurullarımız haber ilk gündeme geldiğinde gereken girişimlerde bulunmuştur.

TTB olarak 2017 yılında güncelleştirilmesine katkıda bulunduğumuz Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla “Hekimlik Andı” çerçevesinde; “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğimizi” yeniden anımsatır, erkek egemen sistemin kadını ikincilleştiren, nesneleştiren tüm uygulamalarına, her tür şiddet, şiddet tehdidi, şiddete seyirci kalmaya karşı toleransımızın olmadığını bir kez daha bildiririz.” Yeniakit