Kaslowski’nin ilk konuşması


Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, açıklamalarda bulunduç

“KURALSIZ ÇALIŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ
Kaslowski, işsizlik oranlarının, bazı tedbirler alınması gerektiğine işaret ettiğini aktararak, “İş gücü piyasamız kayıtlı ve kayıt dışı olmak üzere ikiye bölünmüş durumda. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etkili şekilde sürmeli, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın önüne geçilmeli. Bunun yanında, kurallı çalışan kayıtlı kesimde işgücü üzerindeki ücret dışı yükler uluslararası ortalamaların hala üzerinde. Bu yüklerin azaltılması kayıtlı ekonomiye geçişi de hızlandıracak.” diye konuştu.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ SADELEŞTİRİLMELİ
Ülkede kadın istihdamının artırılması ve hem kadınların hem gençlerin dinamik iş gücü piyasasında ihtiyaç duydukları yetkinliklerin artırılması gerektiğini vurgulayan Kaslowski ayrıca “Bazı yeni teşvikler de gündemde. Teşvikler istihdam üzerinde genel olarak olumlu etki yapıyor. Ancak çeşitli istihdam teşviklerinin bir düzenleme altında birleştirilerek uygulamanın sadeleştirilmesinin kullanım etkinliğini geliştirmek açısından faydalı olacağına inanıyoruz.” dedi.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ DURUM HALA KIRILGAN
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, “Dış borcumuzun büyük kısmı özel sektörün üzerinde. Kamu-Özel İş birliği projeleri için sağlanan finansman da dahil yaklaşık 306 milyar dolar. 2018 yılı başından itibaren bu borç azalmaya başladı. Ağustos ayında yaşadığımız şoktan sonra, hem kur hem de faizlerde görülen artış ile süreç hızlandı. Banka kredilerinde gördüğümüz yavaşlama da bunun bir sonucu. Bu durum kullanılan kapasitede gerilemeye, yeni yatırımların ertelenmesine ve üretimde düşüşe neden oluyor. Dolayısıyla ekonomimiz küçülüyor.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN RİSKLERİ YÜKSEK
Kaslowski, küresel ekonomideki durumun hala kırılgan olduğunu ve Türkiye’nin coğrafyasındaki jeopolitik risklerin yüksekliğine değinerek, “Bu süreci ne kadar hızlı bir biçimde aşar, kırılganlıklarımızı ne kadar çabuk azaltabilirsek dışarıdan gelebilecek şoklara karşı o kadar dayanıklı oluruz. Ayrıca istihdam üzerindeki olumsuz etkileri de en aza indiririz.” dedi.

VERGİ REFORMU GEREKİYOR
TÜSİAD’ın, her zaman ve hiç ara vermeksizin ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlar üzerine çalıştığını dile getiren Kaslowski, “Vergi reformu ile daha öngörülebilir, basit ve adil bir vergi sistemi; eğitim reformu ile dijital çağın gerektirdiği vasıflara sahip, yenilikçi, özgür düşünceye sahip bir nesil, iş gücü reformu ile daha üretken, rekabetçi iş gücü en büyük hedeflerimiz. Sanayide dijital dönüşüm, girişimcilik, sermaye piyasaları da çalışma başlıklarımız arasında.” yorumunu yaptı.

ELEŞTİRİLER İDEOLOJİK ÇIKARLARA ALET EDİLMEMELİ
Simone Kaslowski, küresel ilişkilerin en az ekonomi politikaları kadar önemli olduğunu belirterek, “Küresel ekonomik sistemin daha iyi çalışması için yapılan eleştirileri anlamak ve bunlara çözümler üretmek hepimizin görevi. Ancak bu söylemlerin gerçekçi eleştiri düzeyinden çıkarak, ideolojik çıkarlara alet edilmesine de karşı çıkmalıyız.” dedi.

EKONOMİK KORUMACILIK KİMSEYE YARAMAZ
Serbest ticaret yerine ekonomik korumacılık, özgürlükçü demokrasi yerine siyasal popülizm, kültürel çoğulculuk yerine kültür savaşları, kimseye yaramayacağını ve uzun vadede durumu sadece kötüleştireceğini dile getiren Kaslowski, şu bilgileri verdi: “Küreselleşme ve teknolojik dönüşüm geri çevrilemez. Yapılması gereken bunları kapsayıcı reformlarla ilerletmektir. Çağa uygun eğitim, gümrük birliği modernizasyonu, dijital tek pazara hazırlanmak, korumacı politikalara sığınmadan rekabetçiliğimizi ilerletmek yapmamız gerekenlerdir. Bugün Avrupa Birliğinde pek çok sorun tartışılıyor. Brexit ile beraber ortaya çıkan en önemli gerçek mevcut sistemin sorunlarının yanında ne kadar çok fayda da ürettiğidir. İngiltere’de çıkış sürecinin düşünülenden çok daha zor ve sancılı olması, elde edilen bu önemli kazanımlardan vazgeçmenin ne kadar zor olduğunu da göstermektedir.

AB İLE İLİŞKİLERİMİZ TOPARLANMALI
Kaslowski, bugüne kadar gerek dünyada gerekse AB’de yaşanan kriz dönemlerini hep entegrasyonun arttığı, Birlik’in daha da güçlendiği dönemlerin izlediğini kaydederek, “Biz de politikalarımızı günübirlik gelişmelere göre değil kalıcı trendler ve değerler üzerine inşa etmeliyiz. Batı ve AB ile olan ilişkilerimiz iniş çıkışlı bir seyre sahip. Bu ilişkilerin toparlanarak ortak çıkar ve değerler anlayışıyla yürütülmesi ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. Demokrasi ve hukuk devletinin korunması, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerinin başarılabilmesi için her zamankinden fazla çaba ve hassasiyet göstermemiz gerekiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.