Chp’den yeni bir öneri daha geldi, pes artık


CHP, t’ransların hormon tedavisinde kullandığı ilaçların ve a’meliyatlarının SGK tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ’20 Kasım Nef’ret S’uçu Mağduru T’ransları Anma Günü’ kapsamında bir rapor yayınladı. Gökçen, t’ransların Türkiye’de temel haklarından yararlanmadığını belirterek CHP’nin tespit ettiği birkaç probleme değindi. Gökçen’in ana gündeminde Türkiye’de yaşayan t’ransların sağlık hizmetlerinden yararlanma hususları vardı.

T’RANSLAR SGK HİZMETLERİNDEN YARARLANSIN

Beden uyum sürecine girmek isteyen t’ranslar için yasal, ekonomik engeller konulduğunu ve SGK tarafından pek çok zorluk çıkarıldığını belirten Gökçen, “T’ransların beden uyum sürecine erişim kolaylaştırılmalı, hormon ilaçları ve a’meliyatların SGK kapsamında karşılanması sağlanmalıdır.” ifadesini kullandı.

Gökçen, CHP olarak t’ranslar için diğer mücadele önerilerini şöyle sıraladı:

NEF’RET S’UÇLARI

“İstanbul Sözleşmesi aleyhinde geliştirilen kampanyalara karşı, L.G.B.T.İ+ bireylere yönelik nef’ret su’çlarına yol açması da göz önünde tutularak gerekli adımlar atılmalıdır. Ne’fret s’uçunun önüne geçilebilmesi ve faillerin cezalandırılması için, ayrım gözetilmeyecek kategoriler arasında “cin’sel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” ifadelerinin de bulunduğu bir nef’ret su’çları mevzuatının hazırlanması gerekmektedir.

L.G.B.T.İ BİREYLERİNİN ÖZEL İHTİYAÇLARI

Başta t’ranslar olmak üzere, çoklu ayrımcılığa maruz bırakılan (engelli, mülteci, H.I.V ile yaşayan vd.) tüm L.G.B.T.İ+ bireylerin özel ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalı, politika ve hizmetler geliştirilmelidir.

CİN’SEL YÖNELİM KİMLİĞİ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’ndaki ayrımcılık nedenleri arasına ‘cin’sel yönelim ve cinsiyet kimliği’ de eklenmelidir.

T’RANS KAPSAYICI EĞİTİM VE İSTİHDAM POLİTİKALARI

L.G.B.T.İ+ bireylere yönelik şid’det sonrası destek mekanizmalarıyla ilgili acil eylem planı oluşturulmalı, barınma imkanları sağlanmalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şid’det Önleme ve İzleme Merkezi ve yerel yönetimler, bu konudaki yasal düzenlemeler için sivil toplum örgütleriyle koordinasyon içinde gerekli adımları ivedilikle hayata geçirmelidir. ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın cin’sel yönelim konusunda daha etkin çalışması sağlanmalıdır. T’rans kapsayıcı eğitim ve istihdam politikaları geliştirilmelidir.