Trabzon Haber Basınının Dünü, Bugünü


Trabzon haber basınının dünü Osmanlı dönemindeki hayatıdır. Bugünü ise Cumhuriyet dönemindeki hayatıdır. Yarını bütün dünyadaki hayatıdır ki her üç dönemi de kapsar.

Buna göre matbaacılık Trabzon’u da “Yüce ve Yüksek kapı” yapmış, Anadolu’ya bu konuda yapılan önderlik Trabzon haber basınında Türkiye’nin daima söz sahibi şehirlerinden biri haline getirmiştir.

Trabzon Basını nın dününde; bugününde ve yarınında gazeteler, gazeteciler, kitaplar, kitapçılar, matbaalar ve matbaacılar, dergiler ve dergiciler, Trabzon valilik matbaası ve gazeteleri, vilâyet yazışmaları, Sâlnâmeler, Şer’iyye Sicilleri, Kütüphaneler, yazarlar ve eserleri, karikatüristler, hattatlar, el yazması eserler, okullar ve basın kuruluşları, büroları ve merkezleri vardır.
Bugün İstanbul basınından biri çıkıp Trabzon’a gelse Trabzon haber basınında da kaliteli ve faal insanlar var. Onlar görülmez. Bu ise Trabzon’a ve Trabzonlulara yakışmayan en kötü durumdur. Hakkı hak edene vermek asıl adalettir. Aksi durum “Sanat Hak İçindir” gerçeğinden habersiz kalmaktır.

Trabzon’da yeni yetişen nice sanat ve basın erbabı insan var. Fakat dört başı mamur teşkilatları yoktur. Dışarıdan Trabzon’a gelenler abad olurken buradakiler sürünüyorlar. Halbuki: Trabzonlu öyle iş adamları var ki, her biri dünya çapında…
Trabzon haber basınında olanlar ilim ve fikir hayatına bir el atsa onların işleri de daha çok açılır. Şehir ve bölge çapında değil, Türkiye ve dünya çapında meslek erbabı, gazete ve eserler ortaya çıkar.

Eski Trabzon’a baktığımızda 1730-1933 yılları arasında Trabzon Ticari hayatına el tutan 199 iş adamından biri de KİTAPÇIZADE Mehmet Hasan’dır. 86. sıradadır.

Balıkpazarında 1907-1941 yılları arasında manifaturacı idi. Bu da ilk Türk Gazetesini çıkaran Agâh Efendi gibi büyük hizmetler yapmıştır.

Her ne kadar Kanuni Trabzon’da doğup Cihan Hükümdarlığının ilk bilgilerini, tahsilini, eğitim ve öğretimini Trabzon’da aldı ise de gerçek manasıyla Trabzon da 1865 yılında gündeme gelerek oluşmaya ve olgunlaşmaya başlamıştır.
Nedense Trabzon basınında Trabzon’un basın mazisini, halini, geleceğini, matbuat ve neşriyat tarihini yazmaya heves yok. Ufak tefek kıpırdanışlar hükmünde çalışmalar, yayınlanan bazı kitaplar ve kitapçıklar gördük. Bazıları da bunları yazanlara karşı olumsuz tavırlar alıyor. Kendisini küçük patroncuklar halinde iken bile büyük patron diye tanıtanlar var. İşte bütün bunlar geçmişteki büyük Trabzon haber basınında büyük basın mensuplarını ve sahiplerini tanımamaktan kaynaklanıyor. Tanıyan büyük patronları tebrik ediyoruz. Onlara çok teşekkürler ediyoruz. Zira, bugün Trabzon basınında (yüce ve yüksek basın kapısını) açık tutarak devam ettiriyorlar.

Trabzon Basın yayınının biz daha kapısını anlatmakla uğraşıyoruz. İçeri girip de muazzam ilmi dünyaya ne zaman tanıyacağız? Sadece vilâyet yazışmaları veya Sâlnâmeler veyahut ta birkaç eski gazete ile gazeteci tanımak neyi halleder.

280 cilt Şerriye Sicilleri, 500 adet el yazması eser, 500 adet eşki harflerle yazılmış eserler henüz el değmemiş duruyor. Sâlnâmeler dahi henüz 14 cilde kadar tercüme edilmiş, Fakat buna rağmen Trabzon basınında kaç basın mensubu okumuş? Trabzon basınını önce bu papağanlıktan kurtarıp ilmi bir anlayışa kavuşturmak lâzım,

Bugün Trabzon da basın yayını 61MEDYA diye anlatanlar var. Trabzon haber basınında da zamanında bu Latin ve Yunan kelimesini ağzında sakız gibi çiğnemekle meşgul. Bu çiğneyişten bir şey aldığı yok.