Çeviride Kalite İçin Çeviri Büronuzu Doğru Seçin


Günümüzde en çok gereksinim duyulan ve en hızlı büyüme sergileyen sektörlerin başında çeviri sektörü gelir. Çeviri hizmetline gösterilen ilginin artmasındaki en önemli etken, dünya üzerinde farklı dilleri konuşan kişiler, toplumlar ve ülkeler arasında hızlı ve doğru iletişim sağlanmasının artık ihtiyaçtan öte bir zorunluluk halini almış olmasıdır. Çeviri hizmetlerine gösterilen talep artınca doğal olarak bu alanda faaliyet gösteren çevirmenlerin ve çeviri bürolarının sayısı da artmıştır. Ancak her çevirmenden ve çeviri bürosu aynı hizmet kalitesini ve profesyonelliği sağlayamamaktadır. Bu yüzden yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetleri başta olmak üzere tüm çeviri ihtiyaçları için deneyimli, uzman ve profesyonel kadrolu çeviri bürolarından hizmet alınması tercih edilmelidir. Siz de yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme dahil olmak üzere tüm çeviri ihtiyaçlarınız için Uluay Çeviri ile iletişime geçebilir; kaliteli, hızlı ve uygun fiyatlı çeviri hizmetlerinden yararlanma imkanını değerlendirebilirsiniz.

Yeminli Tercüme Titizlik Gerektirir

Yeminli tercüme tartışmasız bir şekilde en önemli çeviri türleri arasında yer alır. Hali hazırda tercümanlık mesleğini icra etmeye devam etmekle birlikte gerekli yetkinliklere sahip olduğunu ve gerekli şartları taşıdığını belgeleyip yeminli tercüman unvanı ve yeminli tercümanlık yapma hakkı kazanan kişiler tarafından yeminli tercüme hizmeti verilebilir. Yeminli tercüman unvanı alan çevirmenler mesleklerini resmileştirmiş, kamu alanlarında faaliyet gösterme, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet verme hakkını elde etmiş olurlar.

Yeminli tercüman olmak için aranan şartlara haiz olan, çeviri hizmeti verecekleri dilde yeterli okuma, yazma ve konuşma bilgisine sahip olduklarını noter nezdinde ispatlayıp belgeleyen kişiler eğer noter tarafından da onaylanırsa yeminli tercümanlık yapma hakkını ve yeminli tercüman unvanını alırlar. Bu aşamadan sonra noter nezdinde yeminlerini ederek yemin zabıtlarını imzalar ve yeminli tercümanlık yapmaya başlarlar.

Yeminli tercümanların çevirisini yaptığı belgeler üzerinde çeviriyi yapan yeminli tercümanın ıslak imzası ve kaşesi bulunmalıdır. Böylece yeminli tercüme konusunu oluşturan belgeler resmi kurumlar nezdinde geçerlilik kazanır. Yeminli olmayan tercümanlar tarafından yapılan çeviriler herhangi bir resmi geçerliliğe sahip değildir. Bu nedenle resmi kurum ve kuruluşlara ibraz edilmeleri söz konusu olamaz. Çünkü resmi kurum ve kuruluşlar noter tasdikli çevirisi yapılan belgeleri kabul ederler. Noter tasdikli çeviri hizmeti ise sadece yeminli tercümanlar tarafından verilir. Herhangi bir belge için noter onayı alınabilmesi için belgenin çevirisi yeminli tercüman tarafından yapılmalıdır. Resmi kurum ve kuruluşlara belge ibrazını gerektiren süreçlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ibraz edilecek belgelerin mutlaka yeminli tercüman tarafından çevrilmesi, kurum kabul standartlarına uygunluk açısından gerekli durumlarda noter onayı alınması zorunludur.

Yeminli tercüme hizmeti verecek olan kişi çeviri hizmeti vereceği dil çiftinde yani hem kaynak hem hedef dilde üst düzey yetkinliğe sahip olmalı aynı zamanda bu yetkinliğini noter nezdinde belgeleyebilmelidir. Noterlerin bir kısmı yabancı dil yetkinliğine dair yabancı dil sınav notu belgesinin ibraz edilmesini yeterli bulurken bazı noterler için yeterli değildir. Yeminli tercüme hizmeti verecek yeminli tercümanlar çeviri hizmeti verecekleri dilde okuma, yazma ve konuşma yetkinliğine sahip olduklarını gösteren diploma ya da belge eğer yabancı dilde düzenlendiyse noter onaylı tercüme hizmeti aldıktan sonra ilgili kurum ya da kuruluşa ibraz etmelidirler. Yeminli tercüman olmak isteyen kişilerin ayrıca adli arşiv ve sicil kaydının bulunmadığına dair belgeyi de ibraz etmeleri gerekir.

Yeminli tercüme hizmeti vermek isteyen çevirmenlerin kendilerinden ibraz etmeleri istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları ve noterliğe başvuruda bulunmaları gerekir. Noterliğin ilgili çeviri dil çiftinde çevirmen ihtiyacının olmadığı durumlarda başvurunun çeviri bürosu aracılığıyla yapılması avantaj sağlayabilir. Bunun nedeni çeviri bürolarının kendi ihtiyaçları olmadığı durumlarda çeviri bürosunun ihtiyacı olması halinde yeminli tercümanlık başvurusunun onaylanması söz konusu olabilir. Bununla birlikte noterliğin ya da çeviri bürosunun ilgili yabancı dilde yeminli tercüman ihtiyacı olmasına karşın eğer başvuru yapan çevirmen istenilen standartları karşılamıyorsa yeminli tercümanlık başvurusu onaylanmaz.

Yeminli tercüme hizmeti vermek ve yeminli tercüman unvanı almak isteyen ve başvuruda bulunan çevirmenler; istenilen şartları taşıdıkları ve noter nezdinde yapılan değerlendirmeler sonucu başvuruları olumlu bulunduğu takdirde; yeminli tercümanların çalışma standartları, çeviri evrakların hazırlanma süreci, gelen yabancı evrakların kabul standartları ve noterlik çeviri belge onay süreci ile ilgili olarak detaylı bir bilgilendirme yapılır. Yeminli tercümanlık başvurusu olumlu bulunan yeminli tercüman adayları Hukuk Yargılama Usulü Kanunu’na göre yemin ederler ve bu durum düzenlenen bir tutanakla belgelendirilir.

Noter tasdikli tercüme hizmetleri yurt içi ve yurt dışı pek çok farklı süreçte gereksinim duyulan bir hizmettir. Bu doğrultuda yeminli tercümanların çevirisini tamamladığı belgeler noter onayına sunulduktan sonra noter onayı alınır ve resmi olarak geçerliliğe sahip evraklar haline gelir. Bunun için ilk olarak yeminli tercüman tarafından belgenin çevirisi yapılır. Noter belgeyi inceledikten sonra uygun görürse onaylar. Belge üzerinde yeminli tercümeyi yapan çevirmenin kaşesi, imzası ve noter tasdiki olması belgenin noter tarafından onaylandığını gösterir.