Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde dikkat çeken sahne


TRT’de rekorlar kıran Uyanış Büyük Selçuklu’nun bir sahnesindeki sekiz köşeli yıldız sembolü dikkat çekti. Milyonlarca dizi hayranı bu konuyu araştırdı. Peki sekiz köşeli yıldızın anlamı nedir? İşte detaylar…

TRT’de milyonları ekrana kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bir sahne çok dikkat çekti.

Uyanış Büyük Selçuklu 27. Bölümde Sultan Melikşah kardeşi Tekiş ile girdiği taht mücadelesini kazandı ve ona ceza olarak gözlerine mil çektirdi. Melikşah o anları unutmazken Müslüman olduktan sonra Ali ismini alan Kont Albert Melikşah’ı ziyarette bulundu.

Sultan Melikşah Ali’ye bir kılıç hediye etti ve kılıçtaki sekiz köşeli yıldız sembolü ilgi odağı oldu. Selçuklu Devleti’nin alametlerinden olan sekiz köşeli yıldızın anlamı nedir?

Ebedi kanunların nakşedildiği yıldız Selçuklu Devleti’nin temelini simgeliyor. “8 Köşeli Selçuklu Yıldızı” Selçuklu mimarisinin en önemli süsleme şekillerinden. İşte detaylar…

Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklular, Anadolu’ya Türklerin girişini daha da hızlandırmanın yanı sıra bıraktığı eserlerle bir anlamda Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağladı.

Selçuklular Anadolu’da inşa ettikleri anıt niteliğindeki eserlerle Anadolu’nun Türkleşmesi için çok sağlam ve başarılı bir temel attı. Özellikle mimari, kültür ve sanat alanlarında bırakılan bu eserler Anadolu’nun Türk Tarihi açısından temelini oluşturdu.

Selçuklu Yıldızını Daha Çok Hangi Şehirlerde ve Yapılarda Görüyoruz?

Selçukluların inşa ettiği medrese, cami, türbe, kervansaray gibi birçok yapıda özellikle taş malzemeyi kullanmayı tercih ettiler ve bunların üzerine de geometrik motifler işlediler.

Anadolu’da Selçuklu Yıldızı olarak bilinen yıldız, Orta Asya’da Türkistan Yıldızı olarak bilinir. İslamiyet’te ise 8 cennetin olduğu ve 8 köşeli yıldızın da 8 cennet kapısını simgelediği söylenir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en önemli şehirlerinden olan Konya, Sivas, Kayseri, Erzurum, Antalya başta olmak üzere Anadolu’nun her yerinde bu sembolün olduğu yapılara rastlamak mümkündür. Darüşşifalardan tutun da camilerde, medreselerde, taç kapılarda hatta şadırvanlarda bile 8 köşeli yıldız mutlaka kullanılmıştır.

İç içe geçen iki kareden oluşan Selçuklu yıldızının her bir ucu bir erdemi simgeler. Bunlar sırasıyla; Merhamet, Şefkat, Sabretmek, Doğruluk, Sır Tutmak, Sadakat, Cömertlik ve Rabbine Şükretmektir.

Her milletin kültüründe belirli dönemlerinin simgesi olan semboller vardır. Selçuklu yıldızı da XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Anadolu’da hüküm süren Anadolu Selçuklularının bize bıraktığı en önemli miraslardan biridir. Osmanlı da bunu ardından yapılarında sürdürür.

Bazı süslemelerde 8 köşeli yıldız olarak karşımıza çıkarken, Osmanlı dönemi türbelerine baktığımızda sadece Osman Gazi ve I. Mehmet (Çelebi)’in türbelerinin – yani birinci ve ikinci kurucu olarak nitelendirebileceğimiz padişahların – sekizgen olduğunu görüyoruz.

Günümüzde Türk Dünyasının en önemli sembollerinden birisi diyebileceğimiz bu yıldızı Türmenistan Devlet Armasında ve Bayrağında, Azerbaycan Devlet Armasında ve Bayrağında, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü armasında ve daha birçok yerde görebiliyoruz. Selçuklu yıldızı demek Türk demektir.

rehbername, yeniakit